Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και περιηγηθείτε, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Ο Kaltsotopos.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο Kaltsotopos.gr έχει δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων καθώς και τα ποσοστά των εκπτώσεων επί των αρχικών τιμών, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ο Kaltsotopos.gr έχει δικαίωμα να αναβάλλει ή να μην εκτελέσει μια παραγγελία, είτε λόγω έλλειψης αποθέματος, είτε για άλλους λόγους που σχετίζονται με αδυναμία εκτέλεσης. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα και διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας του και επιστροφής των χρημάτων που τυχόν κατέβαλε.

Ο Kaltsotopos.gr επικροτεί την αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών του, καθώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη συνεχή βελτίωσή τους. Ωστόσο, ο Kaltsotopos.gr διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μη δημοσίευσης κακόβουλων αξιολογήσεων και κριτικής που δεν ευσταθεί.

Η είσοδος σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, μέσω παραπομπών του Kaltsotopos.gr, γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η εταιρεία μας δεν ελέγχει τους όρους χρήσης και το περιεχόμενο των άλλων ιστοτόπων και συνεπώς δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη του χρήστη.

Ο Kaltsotopos.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι φωτογραφίες των προσφερόμενων ειδών να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Παρόλα αυτά δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το ληφθέν είδος απέχει χρωματικά από το απεικονιζόμενο, καθώς αυτό μπορεί να οφείλεται στο σύστημα του χρήστη.

 

Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε. H επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος πρέπει να γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς του και ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση.

Παρακαλώ εσωκλείσετε αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής-Απόδειξη Λιανικής Πώλησης.

Το προϊόν μαζί με την συσκευασία του και τα καρτελάκια σήμανσης(barcode) θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους κατάσταση.